SEYAHAT SİGORTASI
TÜM DÜNYA ÜLKELERİNİN VİZESİNİN ALIMI VE TAKİBİ, EN HIZLI VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE...
BİLİNMESİ GEREKENLER
MENÜ

     Seyahat Sigortası, sigortalının yurtiçine veya yurtdışına seyahati sırasında sağlık sorunu yaşaması, kaza geçirmesi, sakatlanması, v.b. risklerini, seyahat poliçesini alırken belirlediği seyahat süresinde geçerli olmak üzere poliçesinin belirlenmiş teminat limitleri dahilinde kapsam altına alan bir poliçe türüdür.

     Seyahat Sigortası alırken öncelikle; seyahat edeceğiniz coğrafi alanı, seyahatinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini, seyahat edecek kişi sayısını, bu kişilerin yaşlarını, cinsiyetlerini, sigortalıya yakınlık derecelerini ve poliçenizin teminat limitlerinin ve ödeyeceğiniz primin para birimini belirlemeniz gerekmektedir.

     Seyahat Sigortalarının içerdiği teminatlar aşağıdaki gibidir;

Kaza sonucu vefat teminatı,
Kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı,
Yurtdışındaki seyahatiniz süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi olanakları,
Seyahatiniz sırasında hastalık veya yaralanma halinde uygun bir tıbbi merkeze veya evinize nakil imkanı,
Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi,
Yurtdışına seyahatlerinizde hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılması,
Bu durumda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarının sınırsızca karşılanması,
Seyahatiniz süresinde yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masraflarının karşılanması,
Seyahatiniz esnasında evinizde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle bir kişinin geri dönüş masraflarının karşılanması,
Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüşünün organizasyonu,
Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil ve gerekli mesajların iletilmesi,
Seyahatinizde kayıp bagajınızın bulunması halinde evinize veya seyahat için tasarlanan varış yerinize gönderilmesi,
Tarifeli uçuşlarda kaybolan, zarar gören veya çalınan bagajın tazmini,
Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini

     Genel bilgi servisi:
- Tercüme bürolarının bilgisini verme,
- Avukat referansı,
- Ulaşımın, tarifelerin ve aktarmaların bilgileri,
- Seyahat bilgileri,
- Büyükelçilik ve Konsolosluk bilgileri,
- Rezervasyon bilgileri,
- Turistik bilgiler.

     Yurtdışı seyahatlerinde hastalık ve kaza gibi durumlarda acil ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için nakit avans verilmesi,
Vefat, doğal afet, mahkeme tanıklığı çağrısı, önemli bir kaza ve tıbbi müşahade gibi nedenlerle seyahatin iptali hallerinde iptal masraflarının karşılanması,
     Seyahatiniz süresince hukuki danışmanlık ihtiyacınızın organizasyonu,
üzerinizde bulunan para, çek veya seyahat çekinin üçüncü kişiler tarafından gasp ve hırsızlığının poliçenin teminat limitleri çerçevesinde tazmini,
     Kaza sonucu üçüncü şahıslara verebileceğiniz bedeni veya maddi zararların poliçenin teminat limitleri çerçevesinde karşılanması.