VİZE
TÜM DÜNYA ÜLKELERİNİN VİZESİNİN ALIMI VE TAKİBİ, EN HIZLI VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE...
BİLİNMESİ GEREKENLER
MENÜ

     Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır

     Vizeler, seyahat edilecek ülkenin

1 - büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünden;
2 - başkonsolosluğundan veya
3 - konsolosluğundan alınır

     Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir ilgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir

     Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır örneğin; almanya da daimi ikametiniz var ve malezya ya seyahat edecek iseniz, vize başvurunuzu bu ülkedeki malezya temsilciliğine yapabilirsiniz ukrayna da oturma ve çalışma iznine sahipseniz, isviçre deki abd temsilciliği vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerdeki (ukrayna) abd temsilciliğine yapmanızı telkin edecektir

     Bir ülkenin türkiye de birden çok başkonsolosluk ve konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir.

     Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapınız!

     Çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2 - 3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir !
vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz!
yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür!

     Vize başvurunuz reddedilebilir red nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadırlar! Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar ancak, koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru zaman kaybına yol açacaktır.

     10 schengen ülkesinden herhangi birinden alınan vize ile diğer schengen ülkelerine seyahat gerçekleşebilir sınır polislerinin isteği, yolcunun gideceği ülkenin konsolosluğundan vize alarak schengenin gerçekleştirmesi doğrultusunda olmaktadır (schengen ülkeleri şunlardır: almanya, avusturya, belçika, fransa, hollanda, italya, ispanya, lüksemburg, portekiz ve yunanistan)

     Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir unutulmaması gereken husus, vize uygulaması tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlıbaşına bir sınırlamadır sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır sözkonusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir